Svět nekončí za vrátky , cvičíme se zvířátky

Tento projekt pro nás  připravila Česká obec sokolská.  Záštitu nad projektem přijalo MŠMT.

Tento projekt nabízí  dětem další podněty spojené se zdravým pohybem , podporuje  první zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splnění úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině.

Plnění jednotlivých úkolů by mělo  dětem  přinášet radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.


Kontakt

Kontaktní osoba: Fleischerová Naďa (tel. 778 545 412)

MŠ Kosmonautů 178
Děčín XXVII


775 856 974
778 545 412
Kontaktujte nás