Informace pro rodiče

                                                                                                           

    Co potřebuje Vaše dítě do MŠ:

 

  • Pohodlné oblečení do třídy, ve kterém si může dítě hrát, cvičit, tančit, malovat

  • Starší oblečení pro pobyt venku ( holinky, pláštěnku) + v zimních měsících ČEPICI a RUKAVICE (palcové) - rukavičky neztratíme, pokud budou připevněné na gumě k bundičce a provlečené rukávem )

  • Pohodlné podepsané bačkory  - vhodné do MŠ z důvodu bezpečnosti dětí (s protiskluzovou podrážkou),  které si dítě dokáže  nazout samo a které se nevyzouvají. Nejsou vhodné nazouváčky ani pantoflíčky (noha není zpevněná).

  • Dostatek náhradního oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky nebo punčocháče)

  • Zubní kartáček (kelímek) + zubní pasta (PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDA - PASTELKY), papírové kapesníčky - všechny třídy

  • Pyžamo - podepsané

  • Plastový kelímek na pitný režim (vhodný s uchem) - podepsaný

  • Hračky z domova si dítě  nosí do MŠ po domluvě rodičů s paní učitelkou. Jedná se o hračky, ke kterým mají děti citové pouto. V našich třídách upřednostňujeme v rámci bezpečnosti všech dětí  plyšové hračk

  • Prosíme rodiče o podpis všech hraček i oblečení. Děti nosí často stejné bačkůrky , pyžama i hračky a také si své věci děti nepoznají.

      
 
 

Režim dne v MŠ :


6,00 - 8,00 - příchod dětí do MŠ (do 7:00 se scházíme vždy v jedné třídě - označení třídy naleznete na hlavních dvěřích v podobě obrázku)

7,00 - 8,00 -  spontánní hra, individuální  péče o děti, úklid hraček

8,00 - 8,15 - vítání dětí v MŠ, povídání, tělovýchovná chvilka

8,15 - 8,30 -  hygiena, příprava na svačinku

8,30 - svačinka

9,00 - řízená činnost, (je individuální, skupinová nebo frontální práce ve všech oblastech výchovy a vzdělávání)

9,30 -11,30 - příprava na pobyt venku a pobyt venku (trávíme podle počasí a okolností buď na zahradě, nebo na procházce po okolí MŠ, využívámé blízké cyklostezky)

11,20 - 12,00- příprava na oběd, hygiena, oběd

12,00 - 14,00 - vyzvedávání dětí, čištění zubů, odpočinek na lůžku při vyprávěné či čtené pohádce, logopedická činnost,individuální činnost, hravé a zájmové činnosti pro nespavé děti

14,00 - 16,00 - oblékání, starší děti úklid lůžkovin, odpolední svačina, volné hry, zájmové činnosti, při pěkném počasí pobyt na
terase MŠ

 

 

Informace k platbám školného a stravného v MŠ  Kosmonautů

Platby je možné hradit pouze účtem, a to vždy do 20. dne předchozího měsíce.

Platba pouze  bezhotovostně na účet:   107 -6208180247/0100

 
 

 

Jako variabilní symbol uvádějte pouze rodné číslo dítěte!!

Školné činí 300 ( vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.)

Platba školného a stravného je vždy v jedné platbě.

 

Celodenní děti   28 Kč/ den

Odkladové děti  32 Kč/ den 

 

Změnu banky a čísla účtu  je nutné včas sdělit vedoucí ŠJ paní Skalické

V případě dotazů ohledně plateb školného a stravného volejte : 775 866 757

Přeplatky se vrací vždy v prosinci a v červnu.

Je důležité, aby rodiče sledovali všechny informační tabule, kde jsou pravidelně doplňovány veškeré informace a novinky , které se týkají provozu MŠ. Dále je možné využívat naše webové stránky, které jsou také aktualizovány.

 

Omlouvání dětí

Děti je nutné omluvit do 7.00 hodiny ranní. Po této hodině již nelze dítě omluvit a oběd propadá.Prosíme rodiče,aby děti omlouvali na tato tel.čísla.

Mobilní telefon: 775 856 974 nebo 778 545 412

Elektronické omlouvání -   slunicka@zsbreziny.cz

                                            pastelky@zsbreziny.cz

                                            medvidci@zsbreziny.cz 

Elektronickou formou mohou rodiče komunikovat s učitelkami v jednotlivých třídách.  

Prosíme rodiče,aby své děti neomlouvali formou SMS !

Veškeré dotazy a informace , týkající se provozu MŠ  -  paní Fleischerová

( tel. 778 545 412 nebo e-mail: fleischerova@zsbreziny.cz ).

 

 

 

 

 

                        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Kontakt

Kontaktní osoba: Fleischerová Naďa (tel. 778 545 412)

MŠ Kosmonautů 178
Děčín XXVII


775 856 974
778 545 412
Kontaktujte nás