Upozornění pro rodiče

24.05.2017 13:44

Upozorňujeme rodiče, aby včas hlásili paní učitelkám změny svých telefonních čísel. Je nutné , aby vás paní učitelka vždy mohla spolehlivě kontaktovat.

Dále je nutné, pokud zjistíte, že si z vážných důvodů nemůžete dítě vyzvednout z MŠ  do 16.00 hod., je nutné zavolat paní učitelce do MŠ a oznámit zpoždění nebo kontaktovat osobu , která je pověřena  ve  zmocnění , že může  dítě vyzvedávat. Je nutné dodržovat pravidla, která jsou stanovena ve školním řádu MŠ.

Zpět