Vánoční besídka

Každoročne se v našich třídách (Sluníčka, Pastelky, Medvídci) konají Vánoční besídky pro rodiče.

Paní učitelky si sestavují vystoupení zaměřená na zpěv, pohyb, recitaci, ale i dramatizaci pohádek.

U rodičů je tato akce velmi oblíbená a vždy se na ní všichni moc těšíme.

Během besídky panuje pohodová nálada a naše milé paní kuchařky se starají o plná  bříška nejen dětí a paní učitelek, ale i  rodičů.

Tímto děkujeme nejen dětem a paní učitelkám za jejich vystoupení, ale i rodičům, prarodičům, strýčkům a tetičkám za jejich účast

a podporu jejich nejmilejších.