Keramická dílna

Děti z naší MŠ  dávno vědí , co je keramická hlína a jak se s ní pracuje. Malé děti mají pravidelně keramiku ve školce , a to pod vedením pracovnic z DDM v  Březinách , nebo pod vedením paní J. Novotné, která k nám dochází. Starší , předškolní děti, dochází do DDM v Březinách  na keramickou dílnu, kde pracují u velikého stolu samostatně. Po skončení dílny navštěvují zvířátka , ketrá si pohladí a nakrmí.